Hoe kan jij helpen?!

Zendingswerk wordt altijd samen gedaan. We hopen dat ook ons werk wordt gedragen door de ondersteuning en liefde van anderen. De volgende lijst betreft manieren waarop je betrokken kunt zijn bij ons werk hier:Bidden!

Voor de mensen hier, onze projecten en voor ons als gezin. We zenden regelmatig een nieuwsbrief uit. Laat het ons weten als je op de lijst wilt staan.


Geef geld!

– ja dat mag 😉

Als je specifiek wat wilt geven voor een van onze projecten dan kun je dat aangeven. Dan zullen we het voor dat project besteden. Ook ons gezin leeft van giften.

Onze bank gegevens zijn als volgt:

  • Ten name van: VEG Elburg
  • (IBAN) Rekeningnummer: NL56RABO0384778453
  • Zet in omschrijving het project: ‘De Goede Herder in Lesotho’, nummer 2552

Via bovenstaande weg is je gift van de aftrekbaar van de belasting.

Mocht je een gift willen overmaken op onze eigen rekening dan kan dat ook.
  • Ten name van: G. Kroon
  • (IBAN) Rekeningnummer: NL70RABO0384710786

Kom langs!

Als je graag zou willen komen voor een bezoek om deze plek met eigen ogen te zien, neem contact met ons op. Ook als je met een team zou willen komen. Je bent meer dan welkom!

De beste manier om met ons contact op te nemen is via email: gerdienkroon@gmail.com